top of page

מפרט 

 1. דגם: MR20GA  AKB75855501
 2. שלט טלוויזיה SMART מג’יק LG 
 3. הפעלה פשוטה ללא קודים, רק לשים סוללות ולהפעיל.
  בעל כל הפונקציות הקיימות.
 4. שלט זה מתאים למגוון רחב של דגמים, אם השלט הישן נראה דומה, ב99.99% מהמקרים הוא יתאים ויעבוד.
 5. תואם לטלוויזיות -
  32LM630BPLA, 32LM6350PLA, 32LM6390, 32LM6390PLC, 40UM7300PLB, 43LM6500, 43LM6500PLB, 43NANO79, 43SK7900, 43SK7900PLA, 43UJ6307, 43UJ630V, 43UJ634V, 43UJ639V, 43UJ651V, 43UJ655V, 43UJ670V, 43UJ675V, 43UJ740V, 43UJ740V, 43UJ750V, 43UK6200, 43UK6200PLA, 43UK6300, 43UK6300PLB, 43UK6390, 43UK6390PLG, 43UK6450PLC, 43UK6500, 43UK6510PLB, 43UK6710PLB, 43UK6750PLD, 43UM7020PLF, 43UM7090PLA, 43UM7100PLB, 43UM7300PLB, 43UM7450PLA, 43UM7490PLC, 43UM7500PLA, 43UM7600PLB, 43UM7650PLA, 43UN70006LA, 43UN71003, 43UN71003LB, 43UN71006, 43UN71006LB, 43UN73003, 43UN73003LC, 43UN73006, 43UN73006LC, 43UN73506, 43UN73506LD, 43UN73903, 43UN73903LE, 43UN73906, 43UN73906LE, 43UN74003, 43UN74003LB, 43UN74006, 43UN74006LA, 43UN74006LB, 43UN74007, 43UN74007LB, 43UN81006LB, 45SM8200PLA, 49NANO806NA, 49NANO816NA, 49NANO81NA, 49NANO856NA, 49NANO866NA, 49SJ8009, 49SJ800V, 49SJ810V, 49SK7900PLA, 49SM8000PLA, 49SM8050PLC, 49SM8200PLA, 49SM8500PLA, 49SM8600PLA, 49SM9000PLA, 49UJ620V, 49UJ6307, 49UJ630V, 49UJ631V, 49UJ634V, 49UJ639V, 49UJ651V, 49UJ655V, 49UJ670V, 49UJ675V, 49UJ740V, 49UJ750V, 49UK6200, 49UK6200PLA, 49UK6300, 49UK6300PLB, 49UK6390, 49UK6450PLC, 49UK7500PLC, 49UK7550PLA, 49UM7020PLF, 49UM7090PLA, 49UM7100PLB, 49UM7300PLB, 49UM7450PLA, 49UM7490PLC, 49UN71003, 49UN71003LB, 49UN71006, 49UN71006LB, 49UN73003, 49UN73003LA, 49UN73006, 49UN73006LA, 49UN73506LB, 49UN73506LB, 49UN7350LB, 49UN73903, 49UN73903LE, 49UN73906, 49UN73906LE, 49UN74003, 49UN74003LB, 49UN74006, 49UN74006LA, 49UN74006LB, 50NANO796NF, 50UK6300, 50UK6300PLB, 50UK6410, 50UK6410PLC, 50UK6510PLB, 50UK6550, 50UK6550PLD, 50UK6710PLB, 50UK6750PLD, 50UM7300PLB, 50UM7450PLA, 50UM7500PLA, 50UM7600PLB, 50UM7650PLA, 50UN73003, 50UN73003LA, 50UN73006, 50UN73006LA, 50UN73506, 50UN73506LB, 50UN74003, 50UN74003LB, 50UN74006, 50UN74006LA, 50UN74006LB, 50UN74007, 50UN74007LB, 50UN81006LB, 55NANO796NF, 55NANO806NA, 55NANO816NA, 55NANO856NA, 55NANO866NA, 55NANO906NA, 55NANO916NA, 55NANO956NA, 55SJ8009, 55SJ800V, 55SJ810V, 55SJ930V, 55SJ950V, 55SK7900PLA, 55SM8000PLA, 55SM8050PLC, 55SM8200PLA, 55SM8600PLA, 55SM9010PLA, 55SM9800PLA, 55UJ620V, 55UJ6307, 55UJ630V, 55UJ634V, 55UJ651V, 55UJ670V, 55UJ675V, 55UJ740V, 55UJ750V, 55UK6100PLA, 55UK6100PLA, 55UK6200, 55UK6200PLA, 55UK6300, 55UK6300PLB, 55UK6450PLC, 55UK6510PLB, 55UK6550, 55UK6710PLB, 55UK6750PLD, 55UK6750PLD, 55UK7500PLC, 55UK7550PLA, 55UM7300PLB, 55UM7400PLB, 55UM7450PLA, 55UM7510PLA, 55UM7610PLB, 55UM7660PLA, 55UN70006LA, 55UN71003, 55UN71003LB, 55UN71006, 55UN71006LB, 55UN73003, 55UN73003LA, 55UN73006, 55UN73006LA, 55UN73506LB, 55UN74003, 55UN74003LB, 55UN74006, 55UN74006LA, 55UN74006LB, 55UN74007, 55UN74007LB, 55UN80006LA, 55UN81006LB, 60UJ6307, 60UK6200, 60UK6200PLA, 60UM7100PLB, 60UN71003, 60UN71003LB, 60UN71006, 60UN71006LB, 65NANO806NA, 65NANO80PLA, 65NANO816NA, 65NANO81PLA, 65NANO856NA, 65NANO866NA, 65NANO86NA, 65NANO906NA, 65NANO906NA, 65NANO916NA, 65NANO91NA, 65NANO956NA, 65NANO95NA, 65NANO976NA, 65NANO996LA, 65NANO996NA, 65SJ8009, 65SJ800V, 65SJ810V, 65SJ930V, 65SJ950V, 65SK7900PLA, 65SM8050PLC, 65SM8200PLA, 65SM8600PLA, 65SM9010PLA, 65SM9800PLA, 65UJ620V, 65UJ6307, 65UJ634V, 65UJ675V, 65UJ750V, 65UK6100PLA, 65UK6100PLA, 65UK6300, 65UK6300PLB, 65UK6450PLC, 65UK6710PLB, 65UK6750PLD, 65UK7550PLA, 65UM7300PLB, 65UM7450PLA, 65UM7510PLA, 65UM7610PLB, 65UM7660PLA, 65UN71003, 65UN71003LB, 65UN71006, 65UN71006LB, 65UN73003, 65UN73003LA, 65UN73006, 65UN73006LA, 65UN73506LB, 65UN7350LB, 65UN74003, 65UN74003LB, 65UN74006, 65UN74006LA, 65UN74006LB, 65UN74007, 65UN74007LB, 65UN80006LA, 65UN81006LB, 70UK6710PLA, 70UM7100PLA, 70UM7450PLA, 70UN71003, 70UN71003LA, 70UN71006, 70UN71006LA, 70UN73506LB, 75NANO856NA, 75NANO906NA, 75NANO90NA, 75NANO976NA, 75NANO996NA, 75SM8610PLA, 75SM9000PLA, 75SM9900, 75SM9900PLA, 75UJ675V, 75UM7020PLA, 75UM7090PLA, 75UM7110PLB, 75UN71003, 75UN71003LC, 75UN71006, 75UN71006LC, 75UN81006LB, 75UN85006LA, 82UM7650PLA, 82UN85006LA, 86NANO906NA, 86NANO90NA, 86SJ957V, 86SM9000PLA, 86UN85006LA, 86UN8500LA, OLED48CX6LB, OLED48CXRLA, OLED48CXRLA, OLED55B7V, OLED55B8, OLED55B8, OLED55B9PLA, OLED55B9SLA, OLED55BXRLA, OLED55C7V, OLED55C9MLB, OLED55C9MLB, OLED55C9PLA, OLED55CXRLA, OLED55CXRLA, OLED55E9, OLED55GXRLA, OLED65B8PLA, OLED65B9PLA, OLED65B9SLA, OLED65BXRLA, OLED65C7V, OLED65C9PLA, OLED65CXRLA, OLED65CXRLA, OLED65E9PLA, OLED65E9PLA, OLED65G7V-Z, OLED65GXRLA, OLED65W8, OLED65W9PLA, OLED65WX9LA, OLED65WXRLA, OLED77BXRLA, OLED77C9PLA, OLED77CXRLA, OLED77CXRLA, OLED77G7V-Z, OLED77GXRLA, OLED77W8, OLED77W9PLA, OLED77WXRLA, OLED88ZX9LA
 6.  

LG MR20GA שלט רחוק תואם ‏לטלוויזיה

129.00 ₪מחיר

  מוצרים דומים