top of page

משלוח 

אספקת מוצרים
החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

 

החנות תפעל כדי לשלוח את המוצרים לרוכש תוך שלושה ימי עסקים, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי או העברה בנקאית.


כל המוצרים המוצעים למכירה באתר מצויים במלאי החברה וכי במקרה בו בשל נסיבות חריגות מוצר שהוזמן לא יימצא במלאי, תימסר על כך הודעה תוך יום עסקים, והוא יוכל לבטל את העסקה ללא גביית דמי ביטול או כל חיוב אחר.

החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים: כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה. יחד עם זאת במקרים בהם חל איחור באספקה, תאפשר החברה לצרכן לבחור האם להמתין לקבלת המוצר או תספק לו מוצר חלופי שווה ערך או תבטל את העסקה ותשיב את מלוא התמורה ששולמה על ידו. 

.

הערות בנושא זמן האספקה:
מתחייבת לספק את המשלוח לחברת השליחויות תוך שלושה ימי עסקים -בכפוף לאישור חברת  האשראי. איחורים אשר נובעים כתוצאה משירות המשלוחים כגון: דואר ישראל, שירותי שליחים ועוד חברות שילוח חיצוניות אינן בשליטתה של מפעיל האתר, ולכן אינה יכולה להתחייב על זמן האספקה.

לשים לב לא ניתן לחזיר מוצרים ללא  האריזה המקורית או שהאריזה קרועה או מלוכלכת מוכתמת בסימינים או מוצרים שנעשה בהם שמוש 

חזרות מוצרים

תקנות הגנת הצרכן מאפשרות לצרכן לבטל עסקה צרכנית שנעשתה בבית העסק באופן חד-צדדי וללא מתן סיבה

אם סיבת הביטול היא לא פגם במוצר או אי התאמה, בית העסק רשאי לדרוש דמי ביטול עבור ביטול העסקה

 • כל צרכן, כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

  1. ערך המוצר שנרכש עולה על 50 ₪.

  2. המוצר לא נפגם והרוכש לא עשה בו כל שימוש (חיבור של המוצרים לחשמל, גז או מים ייחשב כשימוש בהם). לרוב החזרת המוצר תהיה באריזה המקורית. גם אם האריזה נפתחה, היא עדיין מספקת הוכחה לכך שלא נעשה שימוש במוצר.

  3. המוצר הוחזר לעסק.

תנאים לביטול העסקה בהתאם לסוג המוצר
 • ברכישת המוצרים הבאים ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים (ראו "הימים הנספרים" בהמשך) מהיום שבו הצרכן קיבל את המוצר (פתיחת האריזה המקורית לא נחשבת כשימוש או כפגימה במוצר, אלא אם כן יוכח אחרת. חיבור של המוצרים לחשמל, גז או מים ייחשב כשימוש בהם או במכשירים סוללרים שהופעלו הוכנס סיים בוצע צילום  הוכנס לחשמל יחשב הדבר שנעשה שימוש בהם):

  • ריהוט.

  • ציוד לבית ולגן, למעט כלי אוכל לא ארוזים.

  • מכשירים חשמליים ואלקטרוניים, כולל ציוד קצה (מודם, טלפון סלולרי, ממיר, צלחת לוויין).

  • מוצרים הארוזים באריזתם המקורית וכל זמן שהאריזה לא נפתחה על-ידי הצרכן.

  • מוצרים שהוזמנו על-ידי הצרכן ועדיין לא סופקו לו, גם במקרה בו הסיבה לעיכוב היא שהמוצר אזל מהמלאי ויש לייצר אותו או להזמין אותו, אלא אם הייצור או ההזמנה נעשו על-פי מידות מיוחדות.

  • מטהר מים ומתקן למים מינרלים.

  • שעונים.

 • ברכישת המוצרים הבאים ניתן לבטל את העסקה עד תום יומיים מיום הרכישה, לא כולל ימי מנוחה (בתנאי שתווית המחיר על המוצר לא הוסרה):

  • ביגוד.

  • הנעלה.

bottom of page