top of page

אבטחה


אבטחת מידע ופרטיות 
החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .

 

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. העברת פרטי כרטיס האשראי הן למתן פרטי המזמין בלבד ואינם מחוייבים דרך כל מערכת סליקה אלקטרונית או אינטרנטית וכפופים לאישור חברות האשראי. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

דרושים

Thanks for submitting!

Careers
bottom of page